+

KVKK: Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ