Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) olarak bölgesel kalkınma ve rekabetçiliğin Türkiye’nin asıl ve kalıcı gündemlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Zira ancak bu sayede hepimizin temennisi olan, daha fazla refah üreten ve bu refahı daha iyi dağıtan bir ülkede yaşayabileceğimize inanıyoruz. Aynı zamanda bu sayede, demokrasi ile ekonomi ilişkisinin daha iyi kurgulandığı bir geleceğe adım atabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle 2009 yılında ilkini hazırladığımız İl Bazındaki Rekabetçilik raporunu, bu konularda çalışmalar yapan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğinde daha gelişmiş bir metodoloji ve veri seti ile güncelleştirme yoluna gittik. Bu çalışma neticesinde Türkiye’de rekabetçiliğin bölgesel dağılımına dair daha tamamlayıcı bir tablo elde edildi. Aynı zamanda 2009 yılı ile karşılaştırmak sureti ile aradan geçen süre zarfındaki değişiklikleri de analiz ettik. Böylelikle yalnızca rekabetçilik değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma politikalarının etkilerini de görebilme imkânına kavuştuk.

Bölgesel kalkınma, EDAM gibi TÜRKONFED’in de kuruluş amacı ve faaliyetleri çerçevesinde üzerinde çalıştığı konuların başında gelmektedir. Bölgelerarası ekonomik ve sosyal farklılıklar Türkiye’nin genelinde derin kalkınma farklılıkları yaratmaktadır. Bu konuda iş dünyasına ve temsil örgütlerine de önemli roller düşmektedir. Bu kapsamda, bölgelerarası farklılıkların azaltılması için yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. EDAM’ın İl Bazında Rekabetçilik çalışması, bölgesel kalkınmanın bileşenlerine ve iller arası rekabet ve etkileşimin düzeyine dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır. İl Bazında Rekabetçilik çalışmasında TÜRKONFED-EDAM iş- birliği, bölgesel kalkınmanın ve rekabet gücünün daha fazla anlaşılması ile kamuoyuna yansıtılması açısından, başarılı bir örnek teşkil edecektir.

Bu çalışmamızın hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerdeki karar vericilere iki farklı açıdan fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Çalışmanın Türkiye’de daha somut verilere dayalı ve sonuçları ölçülebilen bir rekabetçilik gündeminin yaratılmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Ancak daha da önemlisi, bu çalışmanın rekabetçilik gibi kritik bir ekonomik konuyu yerel gündemin bir parçası yapacak olmasıdır. Zira rekabetçiliğin ulusal düzeydeki kamu politikaları tarafından şekillendiği kadar, yerel düzeydeki karar vericiler tarafından hayata geçirilen politikalar tarafından da etkilendiğini ifade etmek gerekir. Dolayısıyla yalnızca ulusal düzeyde yürütülen bir diyaloğun eksik kalacağı, bunun mutlak surette yerel düzeydeki tartış- ma ile zenginleşmesi gerektiği belirtilebilir.

EDAM’ın TÜRKONFED işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışmasının yerel düzeydeki rekabet gündemine dair tartışmanın hayatiyet kazanmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Çeşitli alt kategoriler itibarıyla illerin rekabetçilik sıralamalarının en çok bu açıdan faydalı olacağını tahmin ediyoruz.

Rapor

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?