MLMM Projesinin dördüncü senesini tamamlamış ve ilk mezunların 2010 eğitim-öğretim yılında verilmiş olması dolayısıyla projenin performansı ve yarattığı doğrudan ve dolaylı etkinin izlenip değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülerek bu rapor hazırlanmıştır.

Bu rapor 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 eğitim-öğretim yıllarını kapsamaktadır.

İzleme-değerlendirme çalışmaları, projenin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliği ve yaygınlaş- masının sağlanması açısından değer taşımaktadır. İzleme-değerlendirme diğer yandan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine hizmet ederek, paydaşlarla iletişimi kuvvetlendirmektedir.

Ölçülebilir olan yönetilebilirdir. Bu yaklaşımla toplumsal projelerin izlenip değerlendirilmesi projelerin sürdürülebilirliğine hizmet etmenin yanı sıra, yaratılan sosyal etkinin seviyesini de artırmaktadır. Projenin ilk yılından itibaren izleme-değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. İzleme-değerlendirme çalışmaları, proje uygulaması sürecinde projenin gelişimine katkı sağlamıştır. Sosyal etki analizi için ayrıca ilave araçlar geliştirilmiş ve dördüncü sene uygulanarak yeni çıktılar elde edilmiştir.

Bu rapor, proje kapsamındaki çalışmaların etkinliğini, verimliliğini ve yarattığı sonuçları ortaya koymaktadır. Raporda, projenin sonuç ve etkilerinin geçerli verilere dayandırılarak şeffaf bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Niteliksel sonuçları ağır basan bir rapordur. Niceliksel veriler de niteliksel sonuçlara ışık tutmaktadır. Henüz projenin yarı dönemi tamamlanmış olduğundan bazı taahhütlerin çıktı ve sonuçlarına ulaşılması söz konusu olamamıştır. Projenin sonunda üretilecek 2. değerlendirme raporunda elde edilen sonuçların niceliksel yönü kuvvetlenmiş olabilecektir.

Projenin izleme ve değerlendirmesi çerçevesinde uygulamada hali hazırda var olan araçlardan yararlanmış olmanın yanı sıra, projenin etkisinin ölçülebilmesine yönelik pek çok yeni araç geliştirilmiştir.

MLMM Projesi izleme-değerlendirme çalışmaları, profesyonel ve bağımsız bir izleme-değerlendirme ekibi olan Mikado Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir. Mikado Danışmanlık, projeye 2007 yılından beri içerik ve eğitim danışmanlığı destekleri vermektedir. Projede gönüllülük modüllerinin oluşturulması, gönüllü eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve gönüllü eğitimlerinin verilmesi boyutları haricinde projenin uygulamasında yer almamaktadır. Bu nedenle etik olarak projenin değerlendirmesini yapmasında bir sakınca bulunmayacağı düşünülmüştür.

Rapor

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?