Etkin bir dijital pazarlama faaliyeti yürütmek için araştırma ihtiyacını, ve bu ihtiyaçlar için kullanılabilecek yöntemleri daha önceki yazımda belirtmiştim. Birçok konu üzerinde dijital pazarlama çalışmaları yapıldığı için, herkesin ihtiyacı farklı olabilir. İhtiyaçlara göre yapılacak olan çalışmanın seçimi tecrübe ister. Ancak genel olarak dijital pazarlamada kullanılan  istatistik çalışmaları ile yapılan araştırmaların nasıl analiz edileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yazıyı okuyarak, belirtilen konularla ilgili çalışmaların neler olduğunu öğrenebilir, ihtiyaç halinde uygulayabilirsiniz.

Dijital pazarlama analizinde, yapmış olduğunuz anket çalışmalarındaki soruların ve cevapların düzenlenmesine yönelik bir veri seti ile çalışılır. Veri setlerinin sade hale getirilmesi için 5 temel istatiksel analiz tipi kullanılır.

  • Betimsel Analiz
  • Çıkarımsal Analiz
  • Farklılıklar Analizi
  • İlişki Analizi
  • Tahmin Analizi
  1. Betimsel Analiz

Ortalama, mod, standart sapma ve değişim aralığı gibi kesin ölçüler, tipik cevaplayıcı betimleme ve cevapların genel şablonunu ortaya çıkarmak gibi örnek veri kümelerini tanımlamak için kullanılan analizlerdir. Analiz sürecinin ilk aşamalarında kullanılır ve sonraki analizler için temel oluştururlar.

  1. Çıkarımsal Analiz

Çalışmalarınızın sonucunda elde etmiş olduğunuz veri setindeki bilgileri kullanarak, anakütleyi tahmin etmek için kullanılan yardımcı olacak anakütle parametre ve hipotez testlerini kapsar.

  1. Fark Analizi

İki grup arasındaki fark olup olmadığının belirlenmesi için kullanılan istatiksel farklılık analizi, gruplar arası anlamlılık için f ve t testi, varyans analizi gibi çalışmaları içerir. Örnek olarak hangi reklam çalışmasının favori model olduğunu belirtmek için bu çalışmalar uygulanmaktadır.

  1. İlişki Analizi

Değişkenler arasındaki sistematik ilişkileri belirlemek için kullanılan ilişki analizi, iki değişken arasındaki ilişkiyi tespit eden korelasyon ve çapraz tablolama gibi istatiksel analizleri kapsar. Reklam yapılan markanın satın alma niyeti ile o reklamın hatırlanma oranı arasındaki ilişki nedir? Satış gücü eğitim giderleri ile satış gücü performansı arasında pozitif bir ilişki var mıdır? Bir siteye olan trafik skoru ile satış artışları arasındaki ilişki nedir? gibi sorulara cevap vermek için kullanılır.

  1. Tahmin Analizi

Gelecekteki olaylar hakkında tahmin yapmalarına yardımcı olmak ve bu kategoriler altında tahmin analizi yapmak için kullanılan regresyon analizidir. Fiyat artışı gibi belirli koşulların gelecekte ne olduğunu tahmin etmek istediğinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz.

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?