2005 yılında kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınlara spor ve sosyalleşme olanakları sağlamak amacıyla kurulan bir sosyal girişim olan b-fit, bugün 45 ilde 360.000 kadına hizmet vermekte; 250’nin üzerinde kadına girişimcilik fırsatı sunmaktadır.

Bu rapor, b-fit’in paydaşları üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkinin değerlendirilmesi kapsamında Temmuz 2014 – Kasım 2015 tarihleri arasında yürütülen çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Rapor, b-fit’in ana paydaşları olan girişimciler, üyeler ve antrenörler üzerindeki etkilere odaklanmaktadır. Rapor kapsamında b-fit ile ilgili aktarılan rakamsal verilerin çoğu, b-fit’in kuruluş yılı olan 2005 yılı itibariyledir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen anketler, derinlemesine mülakatlar ve görüşmeler ise güncel girişimci, üye ve antrenörlerle gerçekleştirilmiştir.

Sosyal etki ölçümü, sosyal amaçlı girişimler, bu girişimlerin faydalanıcıları ve diğer paydaşları, fon sağlayıcıları ve genel olarak sosyal sektör için fayda sağlamaktadır. Fakat bu raporların ana faydalanıcıları kurumların kendileridir.

Başarılarının ve iyileştirmeye açık yönlerinin farkında olan kurumlar, etkilerini izleyip değerlendirmeyen kurumlara göre çok daha verimli ve etkilidir.

Bu rapor, b-fit’in üç ana paydaşı olan girişimciler, üyeler ve antrenörler üzerinde yarattığı değişimi, geçerli gösterge ve verilere dayandırarak şeaf bir biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında mevcut verilerin kullanılmasının yanı sıra, etki ölçümüne yönelik birçok araç geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Raporda hem niceliksel hem de niteliksel sonuçlara yer verilmektedir.

b-fit sosyal etki ölçümü çalışmaları, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Rapor

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?