Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülmekte olan Baba Beni Okula Gönder (BBOG) sosyal sorumluluk projesi 10. yılını tamamlarken, projenin yarattığı sosyal etkiyi ölçmek amacıyla bir dizi araştırma çalışması yürütüldü. Kasım 2014-Mart 2015 döneminde yürütülen araştırmaların temel amacı BBOG projesinin sosyal etkisini “proje yararlanıcılarının üzerindeki etkisinin yanı sıra toplum ve öğretmenlerin etkinlikler hakkındaki algısını değerlendirerek ölçmek” olarak tanımlanmıştı. Bu çerçevede bir dizi saha çalışması yürütüldü:

  • Kasım 2014’te arasında Baba Beni Okula Gönder projesi ile işbirliği içerisinde olan okullardan 68 öğretmeni ile kendi kendine doldur anket yöntemiyle;
  • 1-6 Aralık 2014 tarihleri arasında, 303’ü kadın, 305’i erkek olmak üzere, Türkiye yetişkin nüfusunu temsil eden toplam 608 katılımcı ile yüz yüze görüşmeler ile;
  • 2-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan 1989-1998 tarihleri arasında doğmuş 606 potansiyel yararlanıcı genç kız ile yüz yüze görüşmeler ile;
  • Kasım-Aralık 2014 aylarında, Baba Beni Okula Gönder projesi yurtlarından faydalanan ve mezun olan 163 genç kız ile telefon anketleriyle;
  • Şubat ve Mart 2015 aylarında, Baba Beni Okula Gönder projesi yurtlarından faydalanan 1724 öğrenci ile yüz yüze görüşmeler ve kendi kendine doldur anket yöntemiyle veriler derlendi.

Sosyal etki analizine kullanılmak üzere yürütülen araştırmalarda BBOG projesinin başta BBOG yurtlarında faydalanan genç kızlar üzerindeki etkisi olmak üzere, toplum ve diğer paydaşlar nezdindeki algısı da araştırıldı. Soru formları Infakto RW tarafından hazırlandı ve saha uygulamasında kullanılmadan önce işlerlikleri ön çalışmalarla test edildi.

Saha araştırma çalışmalarının başlıca amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • BBOG yurtlarından yararlanan mezun gençlerle, yararlanmamış gençler arasında çeşitli konularda istatistiksel anlamlılık taşıyan farkların gözlemlenmesi;
  • BBOG yurtlarından yararlanmış gençlerin, bu yurtlara dair geriye dönük değerlendirmelerinin alınması;
  • BBOG yurtlarından halen yararlanmakta olan genç kızların yurtlara dair algılarını ve değerlendirmelerinin öğrenilmesi;
  • BBOG yurtlarında yöneticilik ve öğretmenlik yapan eğitimcilerin hem yurtlar, hem de BBOG programları hakkındaki değerlendirmelerinin öğrenilmesi; • Kamuoyunun BBOG hakkındaki algılarını ve değerlendirmelerinin keşfedilmesi.

Görüldüğü üzere araştırma çalışmaları BBOG gibi çok boyutlu projenin sadece geçmiş performansını değerlendirmekle yetinmeyip ileride yürütülecek programların ve etkinliklerin içeriğinin belirlenmesine yönelik verileri de derledi. Araştırma verilerinin BBOG ve benzeri projelerinin tasarımında önemli bir girdi oluşturması bekleniyor.

Rapor

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?