Dijitalleşen Dünya’da, medya büyük bir dönüşüm içerisinde. Medyadan beklentilerimiz değişiyor. Peki haberleri tüketen yeni tüketiciler kimler, tercihlerini ne yönde kullanıyorlar?

Teknolojinin ilerleyişi ile yaygınlaşan kişisel bilgisayarlar ve her haneye giren internet ile birlikte, bilgiye ulaşımımız hiç olmadığı kadar kolay ve bilgi tüketim davranışlarımız oldukça büyük bir evrim içerisinde. İnternetin ve teknolojinin içine doğan millenial’lar, sosyal medya ve getirdiği paylaşım davranışı, içeriğe bakış açımızı ve içerik tüketim şekillerimizi oldukça değiştirdi. Tabi ki en çok değişen alanlardan birisi medya oldu.

Peki medya nasıl değişti, sosyal medyayı, akıllı telefonları her gün kullanan, hayatı zamana önemli bir ölçüde bağlı olan tüketicilerin haber tüketim davranışları nasıl değişti, değişen bu kitlenin haber tüketim tercihleri nasıl?

Türk tüketicisi haberleri her gün takip ediyor.

Tüketicilerin %71.78’i her gün, %15.77’si haftada 3–4 kez, %8.51’i haftada 1–2 kez, %3.94’ü ise haberleri haftada 1 kezden daha az takip ediyorlar. Kadınlar ile erkeklerin haber okuma sıklıklarını ayrı ayrı incelediğimizde, erkeklerin %75.92’si her gün haber okurken, kadınlarda bu yüzde %67.51’de kalıyor. Ancak, iki grupta da haftada en az bir kez okuma yüzdesine göz attığımız zaman benzer yüzdelere ulaşıyoruz. Kadınların %94.51’i haftada en az bir kez, erkeklerin ise %97.55’i haftada en az bir kez haber okuyor.

Gençler daha az sıklıkta haber okuyorlar.

Merceğimizi gençlere çevirdiğimizde ise, haber takip sıklığının yaş ile ters orantılı olduğunu görüyoruz — yani gençler daha az sıklıkta haber okuyorlar. 18 yaş altındaki tüketicilerin %42.86’sı her gün haber okurken, 18–24 yaş arasındaki %64.29’u, 25–36 yaş arasındaki tüketicilerin %79.37’i, 37–45 yaş arasındaki tüketicilerin %89.19’u, 45 yaş üstü tüketicilerin ise %90.91’i her gün haber okuyor.

Tüm tüketiciler gündem, kadın tüketiciler magazin, erkek tüketiciler spor haberlerini takip ediyor.

Tüketicilerin en çok okuduğu haber türü %82.78 ile gündem haberleri. Gündem haberlerini %48.96 ile siyaset, %38.17 ile dünya, %32.37 ile spor ve %30.08 ile ekonomi takip ediyor.

Merceğimizi kadınlara çevirdiğimizde, birinci sırada %82.70 ile gündem, ikinci sırada %46.84 ile magazin, üçüncü sırada %42.19 ile siyaset, dördüncü sırada %35.89 ile dünya ve beşinci sırada %32.07 ile sağlıkhaberleri bulunuyor.

Erkeklerin haber kategorisi tercihlerine baktığımızda ise, birinci sırada %82.86 ile gündem, %55.51 ile siyaset, %51.43 ile spor, %40.41 ile dünya, %35.92 ile ise ekonomi haberleri bulunuyor.

Yaş aralıklarına göre kategori bazlı tüketimlerine göz attığımızda, 18–24 yaş arasındaki tüketicilerin %33.48’inin magazin haberlerini takip etmesi, 37–45 yaş arasındaki tüketicilerin %48.65’inin ekonomi haberlerini takip etmesi ilgi çekici istatistikler arasında.

Gazete satın alma sıklıkları düşüyor.

Tüketicilerin %35.06’sı gazete satın alıyor, %64.94’ü gazete satın almıyor. Cinsiyete göre değişiklik göstermeyen bu durum, yaşa göre değişiklik gösteriyor. Yaş aralıklarına göz attığımızda, en çok gazete satın alan tüketici kitlesi %48.65 ile 37–45 yaş aralığındaki kişiler ve satın alma yüzdesi yaş küçüldükçe azalıyor. Gazete satın alan tüketicilerin gazete satın alma sıklıklarına göz attığımızda, %33.14 haftada 1–2 kez, %21.89 haftada 3–4 kez, %18.93 ise her gün gazete satın alıyor. Yani, tüketicilerin %73.96’sı haftada en az bir kez gazete alıyor — yani gazeteler geleneksel hedef kitlelerdeki yerini korumaya devam ediyor. Her gün en çok satın alan yaş aralığı da %27.78 ile 37–45 yaş arasındaki tüketiciler.

Gazeteler hala kahvaltıların vazgeçilmezi.

Her gün satın alan ve spesifik bir haberden dolayı satın alan tüketicileri çıkarttığımız zaman, gazete satın alan tüketicilerin en büyük satın alma sebebi %50.30 ile haftasonu kahvaltısında ya da sonrasında okumak için alınması. Bu sebebi %40.24 ile tüketicilerin gözlerine çarptığı zaman almaları, %23.67 ile de ciddi bir manşet olması belirtilmiş.

Dergi satın alma ana motivasyonu, içeriğin ilgi çekici olması.

Dergi satın alma alışkanlıklarına göz attığımızda, katılımcıların %35.89’u dergi satın alırken, %64.11’i dergi satın almıyorlar. Kadınlar ve erkekleri karşılaştırdığımızda, kadınların %45.15’i dergi satın alırken, erkeklerin yalnızca %26.94’ü dergi satın alıyor. Peki, yaş durumlarına göz attığımızda, dergi satın alımı nasıl değişiyor?

Dergi satın alımının en yüksek olduğu yaş aralıkları %38.10 ile 25–36 ve %37.05 ile 18–24 yaş aralığı. 18 yaş altı tüketicilerde dergi satın alımı %23.81, 37–45 yaş aralığında %27.03, 45 yaş üstünde ise %27.27. Gazeteden farklı olarak, dergilere en yoğun talebi gösterenler, şu an iş hayatında aktif olarak bulunan ya da yakın zamanda iş hayatına atılacak olan tüketicilerden oluşuyorlar. Satın alım yapan tüketicilerin %66.47’si her ay en az bir dergi satın alıyor — %33.53’ü ise 2 ayda 1 ya da daha az satın alma gerçekleştiriyor.

Tüketicilerin %80.65’i ilgisini çeken bir şey gördüklerinde dergi satın alıyorlarken, %26.61’i düzenli takip ettikleri dergileri satın alıyorlar.

Haberleri sosyal medyadan ve haber sitelerinden okuyoruz.

Haberleri hangi dijital kanallardan takip ettiğimize göz attığımızda, tüketicilerin %66.18’i sosyal medyadan, %65.98’i haber sitelerinden, %32.78’i mobil haber uygulamalarından, %32.16’sı sözlük sitelerinden, %7.68’i ise yayın kanallarından takip ettiklerini belirttiler.

Sivrilen kanallara göz attığımızda, haberleri sosyal medyadan takip eden en büyük tüketici grubu %71.43 ile 25–36 yaş arasındaki tüketiciler, bu grubu ise %66.52 ile 18–24 yaş arasındaki tüketiciler takip ediyor.

Haberleri en çok haber sitelerinden takip eden tüketici grubu %74.60 ile 25–36 yaş arasındaki tüketiciler, bu grubu %72.97 ile 37–45 yaş arasındaki tüketiciler takip ediyor.

Haber mobil uygulamaları üzerinden haberleri takip eden en büyük tüketici grubu %43.24 ile 37–45 yaş arasındaki tüketiciler, bu grubu %32.59 ile 18–24 yaş arasındaki tüketiciler, %31.75 ile de 25–36 yaş arasındaki tüketiciler takip ediyor.

Kaç medya kanalından haberleri takip ediyoruz?

Tüketiciler ortalama 2.27 haber kanalından haberleri takip ediyorlar. Bununla beraber, en çok kanaldan haber takip eden tüketici grubu 2.48 haber kanalı ile 25–36 yaş arasındaki tüketiciler, bu grubu 2.36 ile 45 yaş üstü tüketiciler, 2.16 ile 18–24 yaş arasındaki tüketiciler, 2.14 ile 37–45 yaş arasındaki tüketiciler, 1.76 ile de 18 yaş altındaki tüketiciler takip ediyor.

En çok takip edilen haber kanalı, Hürriyet.

Peki, tüketiciler hangi haber kanallarını tercih ediyorlar?
Tüketicilere en çok takip ettikleri haber kanallarını sorduğumuz zaman, dijital kanallar arasında oluşan sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 1. %44.61 Hürriyet
 2. %36.10 Milliyet
 3. %23.24 Ekşisözlük
 4. %15.56 HaberTürk
 5. %12.45 Sözcü
 6. %10.37 Mynet

Tüketicilerin kayıtlı olduğu haber kanallarına göz attığımızda, %50.21’inin hiçbir dijital haber kanalına kayıtlı olmadığını görüyoruz. Bununla beraber, tüketicilerin %29.67’si haber sitelerine, %23.24’ü internet forumlarına, %15.35’i sözlük sitelerine ve %3.73’ü yayıncı ağlarına üyeler.

Çay ve kahvenin vazgeçilmezi, haberler.

Haberleri en çok okuduğumuz zaman aralıklarına göz attığımızda, tüketicilerin %43.36’sı gün içerisinde çay / kahve içerken, %19.71’i yolculuk sırasında, %15.98’i akşam yatarken, %14.73’ü sabah uyandıktan sonra, %6.22’si ise kahvaltı sırasında okuyor.

 • 18 yaş altındaki tüketiciler %42.86 ile gün içerisinde çay ve kahve içerken, %23.81 ile akşam yatmadan, %19.05 ile yolculuk sırasında haber okuyorlar.
 • 18–24 yaş arasındaki tüketiciler %41.96 ile gün içerisinde çay ve kahve içerken, %24.11 ile yolculuk sırasında, %15.63 ile akşam yatmadan önce haber okuyorlar.
 • 25–36 yaş arasındaki tüketiciler %43.39 ile gün içerisinde çay ve kahve içerken, %16.40 ile yolculuk sırasında, %15.87 ile akşam yatmadan önce haber okuyorlar.
 • 37–45 yaş arasındaki tüketiciler %51.35 ile gün içerisinde çay ve kahve içerken, %16.22 ile akşam yatmadan önce, %13.51 ile yolculuk sırasında haber okuyorlar.

Özet haberler tercih ediliyor, analiz bir tercih kriteri.

Okunan haber içeriğinin uzunluğu, okunma oranlarını etkiler. Peki, tüketiciler haber uzunluğu konusunda neler düşünüyorlar, içerik mi yoksa uzunluk mu daha çarpıcı etki yaratıyor?

Tüketicilerin %48.76’sı, kısa ve özet şeklinde olan haberleri tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra, %31.95’i uzunluğuna bakmaksızın içinde analiz olan haberleri okuduklarını, %12.24’ü uzun ve detaylı haberleri okuduklarını, %7.05 ise halktan insanların yorumlarının olduğu haberleri okuduklarını belirtmişler.

18 yaş altındaki tüketicilerin %61.90’ı, 18–24 yaş arasındaki tüketicilerin %46.88’i, 25–36 yaş arasındaki tüketicilerin %50.26’sı, 37–45 yaş arasındaki tüketicilerin %51.35’i kısa ve özet şeklinde olan haberleri tercih ediyorlar. Bu yaş aralığındaki ikinci en yüksek tercihe göz attığımızda, tüketicilerin %31.84’ü içinde analiz olan haberleri tercih ettiklerini belirtmişler.

Köşe yazılarının haberler ile bağlantısı, okunurluğunu artırıyor.

Köşe yazıları hakkında neler düşünüldüğüne göz attığımızda, tüketicilerin %42.74’ü köşe yazılarını uzun buldukları için okumadıklarını, %25.73’ü haberler ile alakalı köşe yazılarını okuduklarını, %24.27’nin haberler ile birlikte köşe yazılarını okuduklarını, %7.26 ise sadece köşe yazılarını okuduklarını belirtmişler.

Haberin bugün en kolay tüketileni, video içerikler.

Video haber içeriklerine göz attığımızda, tüketicilerin %47.72’si video içeriklerin tüketimlerinin daha kolay olduğu için tercih ettiklerini, %23.24’ü video içerikler çok internet kullandığı için tercih etmediklerini, %17.84’ü varolan haberlerden çok da farkı olmadığını ve %11.20’si çok uzun olduğu için tercih etmediklerini belirtmiş.

Dijital habercilikte güven yaratmak çok zor.

Sosyal medyada paylaşılan haberlerin güvenilirliğini ölçtüğümüzde, tüketicilerin %73.44’ü ‘Sadece güvendiğim medya kanallarının paylaştığı haberlere güveniyorum.’ yanıtını verdi. Tüketicilerin %16.18’i ‘Güvenilir tanıdıklarım paylaştığı zaman güvenilir geliyor.’ cevabını, %10.37’si ise ‘Dijital haberlere güvenmiyorum.’ yanıtını verdi.

Erkekler, haber kanallarına güven açısından kadınlardan daha güvensiz.Erkeklerin %69.39’u güvenilir medya kaynaklarına güvenirken, kadınlarda bu durum %77.64 oranında. Bunun yanında, erkekler %19.59 ile güvenilir tanıdıklarının paylaştığı haberlere güveniyorlar.

Haberin kaynağına güveniyorsak, sorgulamıyoruz.

Tüketicilerin yalnızca %29.25’i haberlerin kaynaklarını sorguluyor ve araştırıyorlar. Cinsiyetler arasında kıyasladığımızda, erkeklerin %33.88’i sorgularken, kadınların %24.47’si haber kaynaklarını sorguladıklarını belirtmiş. Katılımcı kümelerinin en yoğun olduğu iki yaş aralığına göz atacak olursak, 18–24 yaş arasındaki tüketicilerin haber sorgulama oranı %29.91 iken, 25–36 yaş arasında bu durum %31.22.

En çok tercih edilen haber teyit kanalı, Hürriyet.

Haberleri teyit eden tüketicilerin teyit ettikleri kanalları araştırdığımızda, dijital kanallar arasında oluşan sıralama aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

 1. %21.28 Hürriyet
 2. %17.73 Milliyet
 3. %14.89 Google
 4. %12.06 HaberTürk
 5. %9.93 NTV

Paylaşım, Paylaşım, Paylaşım.

Tüketicilerin %42.53’ü haberleri sosyal medyada paylaşıyorlar. Sosyal medyayı en aktif kullanan kişilerin gençler olmasına karşın, sosyal medyada haber paylaşımı, yaş arttıkça artma eğilimine sahip. En düşük paylaşım oranına sahip yaş oranı %28.57 ile 18 yaşından küçük olan tüketicilerken, 18–24 yaş arasındaki tüketicilerin %39.73’ü, 25–36 yaş arasındaki tüketicilerin %46.03’ü, 37 yaş ve üstü tüketicilerin %47.91’i sosyal medyada haber paylaşıyorlar. Peki, hangi haberleri paylaşmaya daha meyilliyiz?

Tüketicilerin paylaşmayı en çok tercih ettiği kategoriler %71.71 ile Gündem, %39.02 ile Siyaset, %30.73 ile Dünya, %30.24 ile Genel Kültür ve %28.78 ile Sağlık.

Şimdi reklamlar.

Tüketicilerin %63.28’i çok reklam olan siteleri tercih etmiyorlar. Tüketicilerin %23.03’ü haberleri okumanın reklamlardan dolayı çok zor olduğunu belirtiyor, %10.37 ise reklamlara rağmen haberlerin rahat okunabilir olduğunu düşünüyor.

Çok reklam olan haberler kanallarını tercih etmeyen en büyük tüketici grubu, 25–36 yaş arasında olanlar. Bu grubun %69.84’ü çok reklam içeren haber kanallarını tercih etmiyor. Bununla beraber, haberleri okumanın reklamlardan dolayı zor olduğunu düşünen en büyük tüketici grubu %29.91 ile 18–24 arası yaş grubu.

Markalara Önerilerimiz

Marka konumlandırması ve hedef kitlesine göre, fiziksel reklam kanalları hala canlılıklarını koruyorlar. Bununla beraber, içerikle uyumlu olduğu ve rahatsız etmediği sürece, gerek içerik pazarlamasında uzun içerikler sunmak, gerekse dijital kanallarda reklamlarla bulunmak geri dönüşünü markalara sağlıyor — tüketiciler bize bunları söylüyor. Peki, tüketicilerin söyledikleri üzerinden nasıl aksiyonlar alabiliriz?

En etkili reklamlar, pazar kahvaltısında.

Gazete satın alımı ve tüketiminin haftasonu kahvaltılarında olduğunu ve tüketicilerin büyük çoğunluğunun haftasonu uzun kahvaltılar yaptığını göz önünde bulundurduğumuzda, cumartesi ve pazar günleri fiziksel medya kanallarında yer alan reklamların daha etkili olacağını düşünebiliriz. Bu minvalde, markaların haber niteliği taşıyan organik içerikler ile birlikte, içine analizi de dahil ederek yayınlayacakları reklamlar — tüketicilerin ilgisini daha çok çekecek.

Kaliteli içerik, tüketicilerin reklam algısını yıkıyor.

İçerik kaliteli ve tüketicilerin ilgisini çekebilecek şekilde yaratıldıktan sonra, tüketiciler bulunan reklamları göz ardı etmeye hazırlar. Tüketicilerin bize anlattığı analiz ve içgörü istekleri, aslında içerikte kalite arayışları ile eşdeğer. Bir çok dijital medya kanalında hızlı üretilen içerikler, içerik ekonomisinde bir kalabalığa sebep olmuş durumda — ancak bu durum, kaliteli içeriklerin tüketicilerde daha çok değer görmesini sağlayan bir duruma sebep oluyor.

Eğer markalar tüketicilere hitap eden içerikler hazırlarlar, ve yazılan içerikleri haberler ile entegre ederlerse — kanallarında bulunan reklamlar tüketicinin okuma güdüsünü kıramayacak bir etmen haline gelecekler.

Başlık ve görsellik, medyanın satın alınmasında en büyük etmen.

Gazete satın alan tüketicilerin %40.24’ü gazete gözlerine çarptığı zaman, %23.67’si ise ciddi bir manşet olduğu zaman satın alıyorlar. Dergi satın alan tüketicilerin de %80.65’i ilgi çeken bir konu gördüklerinde satın aldıklarını belirtiyorlar. Peki bu bize ne anlatıyor?

Fiziksel medyanın en güçlü yanı, fiziksel dünyada aktif olarak yer alarak tüketicileri sahip oldukları raf alanı ve görsel iletişim dili ile birlikte etkileyebilmeleri — uzaktan daha fazla şey anlatabiliyorlar. Fiziksel medyanın başarılı olmak için bu gücü kullanarak, alanındaki gündemin nabzını tutması ve görsel ile etkici başlıklar kullanarak tüketicilerin ilgisini kazanması gerekiyor.

Kaynak: twentify.com

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?