Rapora göre, milyarderlerin serveti dünya genelinde yeniden büyümeye geçerken, Asya kıtası büyüme hızında ilk defa ABD’yi geride bıraktı.

Türkiye’de ise milyarderlerin ortalama serveti 2016’da yüzde 10 artarken, milyarder sayısı bir kişi azalarak 29 oldu.

UBS Group AG ve PwC tarafından yayımlanan yıllık Milyarderler Raporu, dünya genelinde milyarderlerin toplam servetinin 2016’ya göre yüzde 17 artarak 6 trilyon dolara ulaştığını ortaya koydu. Asyalı milyarderin sayısının ABD’li milyarder sayısını ilk defa geçmesi de raporda dikkat çeken konular arasında. Rapora göre, milyarderlerin iş yerlerinde İngiltere’nin toplam iş gücüne eşit sayıda çalışan istihdam ediliyor. Milyarderler, sanat ve sporda da giderek daha fazla önem kazanan bir rol oynuyorlar.

Türk milyarderler servetlerini arttırdı!

Bu yıl üçüncüsü yayımlanan Milyarderler Raporu’na göre, Türkiye’deki milyarderler ortalama servetlerini yüzde 10 arttırdı. Türkiye’deki milyarder sayısının bir kişi azalarak 29 olduğunun kaydedildiği raporda, Asyalı milyarderlerin toplam servetinin dört yıl içinde ABD’li milyarderleri geçeceği belirtiliyor. Dikkat çeken bir başka nokta ise önemli kaynaklara erişebilmek ve yeni anlaşmalar sağlamak için sermaye piyasalarının dışında sosyal ağların rolünün giderek önem kazanması oldu. Elit hayırseverlik ve etki yatırımcılığı ağları da milyarderler arasındaki yeni trendlerden. UBS ve PwC tarafından ortak hazırlanan rapor, dünyadaki milyarder kesimin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Milyarderlerin genişleyen toplumsal etkileri incelendi 

Yaşam standartlarını geliştirme, istihdam yaratma ve kültürel sermayeye erişim sağlama açılarından milyarderlerin yarattığı daha geniş toplumsal etkilerin analiz edildiği raporda şu bulgular sunuluyor;

  • Analiz edilen 1,542 milyarderin tamamen veya kısmen sahip olduğu şirketler, tüm dünyada en az 27,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakam yaklaşık olarak İngiltere’nin çalışan nüfusuna denk geliyor. 2016 yılında listeye yeni giren milyarderler, en az 2,8 milyon kişiye istihdam sağlıyor.
  • Milyarderler, kültürel ilgi alanları dolayısıyla alternatif miraslar yaratıyor, sanatla daha fazla ilgileniyor ve spor kulüplerine gittikçe daha çok yatırım yapıyorlar. Özel müzelerin çoğalması ve kamu müzelerinin daha fazla fon alması sayesinde, halkın sanata erişim sağlama imkanı artıyor. Ayrıca milyarderler spor kulüplerine daha sürdürülebilir hale gelmeleri için yardım ediyor. Böylece spor kulüplerinin bulundukları topluma daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

UBS, Küresel Ultra High Net Worth Başkanı Josef Stadler yeni rapor hakkında şunları belirtiyor: “Bu sene, milyarderlerin servetinde büyümenin yeniden başlamasının yanı sıra coğrafi boyutta önemli bir değişikliğe de şahit oluyoruz. Asya’daki milyarder servetinde görülen çarpıcı büyüme, bu bölgenin dört yıl içinde ABD’yi geride bırakabileceğini gösteriyor. Ana rakamın ötesinde, milyarderlerin çalıştırdıkları insanlar ve teşvik ettikleri büyüme vasıtasıyla küresel ekonomi üzerindeki etkileri de artıyor. Bununla beraber, büyük servet sahiplerinin toplumsal etkisi sadece ekonomik düzeyde değil. Milyarderler sanata ve spora olan ilgileri sayesinde toplumların kültürel hayatını zenginleştirmede de gittikçe daha önemli bir rol oynuyor. Bu rapordaki bulgular, dünyadaki her iki milyarderden birini temsil eden müşterilerimiz için önemli olan konularda bir adım önde olmamızı sağlıyor. Piyasadan ve diğer milyarderlerden edindiğimiz içgörülere dayanarak müşterilerimize kişiye özel tavsiyeler sunabiliyoruz. “

PwC, Küresel Servet Başkanı Michael Spellacy ise şunları belirtiyor: “ Geçen sene mevzuata ilişkin büyük değişiklikler ve kur dalgalanmaları gibi konularla ilgilenirken, bu sene demografik değişim ve büyümenin yeniden başlamasıyla odak noktası idealizm, hayırseverlik ve etki yatırımı konularına yöneliyor. Artık sadece serveti korumak ve büyütmek yeterli değil. Günümüzün milyarderleri ayrıca sosyal ve ekonomik bir etki yaratma sorumluluğu da hissediyor. Bu duruma örnek olarak, sanatı desteklemek için özel bir müze açmak veya spor tutkusunu desteklemek amacıyla profesyonel spor takımı satın almak gösterilebilir. Önümüzdeki yirmi yıl içinde tahminen 2,4 trilyon dolarlık milyarder servetinin aktarılmasının beklendiği düşünülürse, bu durum daha da önemli hale gelecek. Teknoloji, sosyal ağların yaratılması ve büyük servet sahiplerinin hayırseverlik örnekleri, bu seçkin grubu etkiliyor.”

Rakamlarla milyarderlerin servetleri

  • Milyarderlerin toplam servetleri 2015’teki 5,1 trilyon dolardan yüzde 17 artışla 2016’da 6 trilyon dolara ulaştı. Bu artışa, Asya’da yükselen milyarder sınıfı ve sanayi, finans, teknoloji gibi sektörlerdeki büyüme öncülük etti. Ortalama olarak, Asya’da her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıkarken, Asyalı milyarderlerin sayısı neredeyse dörtte bir oranında artarak 637’ye ulaştı. ABD’de ise milyarder sayısı 563 oldu.
  • Asyalı milyarderlerin toplam serveti neredeyse üçte bir oranında artarak 1,5 trilyon dolardan 2 trilyon dolara yükseldi. Ancak bu rakam, milyarderlerin servetleri açısından en yüksek yoğunluğu halen elinde bulunduran ABD’nin yine de gerisinde kaldı. 2016 yılında, ABD’deki milyarderlerin toplam serveti teknolojik inovasyon, finansal hizmetler ve ham madde sektörlerinin itici gücüyle 2,4 trilyon dolardan 2,8 trilyon dolara yükseldi. Rapora göre, eğer mevcut trend devam ederse Asyalı milyarderlerin toplam servetinin dört yıl içinde ABD’li milyarderleri geçeceği tahmin ediliyor.
  • 2016 yılında Avrupa’daki durum büyük ölçüde servetin korunması oldu. Avrupa’da yıl sonu itibariyle 342 milyarder bulunmakla beraber servetlerinin büyüme hızı sabit kaldı.Toplam servet yüzde 5’lik mütevazı bir artışla 1,3 trilyon doların hemen üstüne çıkarken, 24 yeni milyardere karşılık üçte biri ölüm nedeniyle olmak üzere 21 milyarder listeden silindi. Bu durum, Avrupa’nın nesillere yayılan milyarderler açısından en yüksek rakama sahip olduğu bulgusunu destekliyor.
  • Türkiye’de servetin nesilden nesile geçtiği milyarderler ile servetini kendi yapan milyarderler arasında eşit bir dağılım var. Toplam servetin yarısı birden çok nesle yayılan milyarder ailelerinin elindeyken, diğer yarısı ise servetini kendi yapan milyarderlerin elinde bulunuyor. Türkiye’de her iki grubun serveti 2016 yılında ortalama yüzde 10 oranında artış kaydetti.

Kaynak: thebrandage

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?