Beyaz Yakalılar Sanayi 4.0’ın Kendilerini Ne Kadar Etkileyeceğini Biliyor Mu

Şüphesiz son dönemin en popüler kavralarından biri Sanayi 4.0… Şirketler yatırımlarını hızla Sanayi 4.0 üzerinden şekillendirirken çalışanlar da bu sürece uyum sağlamaya çalışıyor. Peki, Sanayi 4.0’ın tam da merkezinde yer alan beyaz yakalılar bu kavrama ne kadar hakim? Beyaz yakalılara göre Sanayi 4.0 geleceğimizi nasıl etkileyecek? İşte soruların yanıtları…

Günümüz bilişim çağında yaygınlaşan ve gelişen otomasyon, internet ve Big Data ile başlayan serüvenin birbirileriyle iletişim kurabilen, öğrenebilen, inisiyatif alabilen makinalar aracılığıyla yapılan üretim sürecine evrilmesi olarak tanımlanıyor. “Yeni Sanayi Devrimi” yani “Endütri 4.0” … Peki, toplumsal yapının önemli bir sınıfını oluşturan beyaz yakalılar nezdinde bu kavram ne kadar biliniyor? Yediden yetmişe herkesin diline pelesenk olan ve her geçen gün önemi artan bu yeni ekonomik ve sanayi sürecinin yöneticisi segmentinde karşılığı ne? İşte tüm bu soruların yanıtı Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği “Beyaz Yakalı Çalışanlar Nezdinde Sanayi 4.0 Bilinirliği ve Algısı” araştırmasında…

Bilgi kaynağı akademik yayınlar

Katılımcılara Sanayi 4.0 ile ilgili bilgi edinmek için hangi kaynakları kullandığı sorulduğunda katılımcıların yüzde 51’inin akademik “yayınlar/seminerler” yanıtını verdiği görülüyor. Buna yüzde 41 ile internet siteleri, yüzde 31 ile TV programları ve yüzde 15 ile sosyal medya takip ediyor.

Katıcılımların yarısı sanayi 4.0’ı biliyor

Araştırma sonuçlarına göre beyaz yakalıların yarısından biraz fazlası (yüzde 53) geleceğin üretim sürecini belirleyecek olan “Sanayi 4.0″ı daha önce duyduklarını belirtiyor. Sanayi 4.0’ı bilen bu grubun yaş ve deneyim düzeyine bakıldığındaysa bir hayli ilginç sonuçla karşılaşıyoruz. Sanılanın aksine genç jenerasyondan ziyade 55 yaş ve üzeri katılımcılarla 15 yıl üstü çalışma deneyimi bulunanlar anlamlı olarak ön plana çıkıyor. Ancak Sanayi 4.0’ı daha önce duyan katılımcıların konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığıysa dikkatlerden kaçmıyor. Araştırmanın bir diğer dikkat çeken sonucuysa kadınların erkeklere göre konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olması…

Sanayi 4.0 için akademi ve şirketler el ele vermeli

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin üretim ekonomisinde uluslararası rekabet gücünün artacağını ve üretim maliyetlerinin düşeceği ifadelerine katılanlar arasında FMCH sektöründe çalışanlar anlamlı olarak ön plana çıkıyor. Yine beyaz yakalılarla gerçekleştirilen çalışma kapsamında Sanayi 4.0’la ilgili “Üniversiteler ve şirketlerin ortak çalışması” gerektiğini vurgulayanlar arasında otomotiv ve yan sanayi sektöründe çalışan katılımcıların anlamlı olarak daha fazla olduğu gözlemleniyor.

Beyaz yakalılar Sanayi 4.0 eğitimini istiyor

Araştırmaya katılan beyaz yakalılara Sanayi 4.0’ın tanımı yapılarak konuyla ilgili bilgi verildikten sonra Sanayi 4.0 ve etkileriyle ilgili ifadelere katılım düzeyleri ölçümlendiğinde, “Sanayi 4.0 için öncelikle eğitim gerekliliği halledilmeli” düşüncesinin öne çıktığı gözlemleniyor. Katılımcıların yarısı “eğitimler yeni geliştirilen teknolojinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı (yüzde 56)” derken, yüzde 51″i “üniversiteler ve şirketler ortak çalışmalı” diyor.

Sanayi 4.0 yeni fırsatlara gebe

Araştırma sonuçlarına göre Sanayi 4.0’ın yeni fırsatlar doğuracağı da beyaz yaklalıların düşünceleri arasında yer alıyor. Katılımcıların yarısı teknoloji transferinin çok daha kolaylaşacağı (yüzde 52), yeni yatırım alanlarının doğacağı (yüzde 50) ve üretim ekonomisinde Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün artacağı (yüzde 49) ifadelerine katılıyor. Sanayi 4.0 ile ilgili en çok tartışılan konulardan biri olan “birçok kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı” düşüncesi beyaz yakalılar nezdinde yüzde 30 oranında karşılık buluyor.

Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor?

Araştırmada ayrıca Sanayi 4.0’ın Türkiye ve dünyaya ne gibi etkilerinin olacağının yanıtı da aranıyor. Katılımcıların yüzde 20’si üretiminde makineleşmenin artacağını ve kas gücüne ihtiyacın azalacağını belirtiyor. Yüzde 17’siyse daha teknolojik ve inovatif üretim sürecinin doğacağını düşündüğünü belirtiyor. Katılımcıların yüzde 13’lük bir kısmı da Sanayi 4.0’ın yeni iş fırsatlarının doğacağını düşünenler arasında telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren beyaz yakalıların çoğunlukta olduğu dikkat çekiyor.

Yöntem

Marketing Türkiye’nin gündem araştırmaları kapsamında beyaz yakalı çalışanlar nezdinde sanayi 4.0 bilinirliği ve algısını belirlemek amacıyla Xsights Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Beyaz Yakalı Çalışanlar Nezdinde Sanayi 4.0 Bilinirliği ve Algısı” araştırması yapılmıştır. Söz konusu araştırma görüşmeleri 11 Temmuz – 21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Xsights Araştırma ve Danışmanlık tarafından kurulan ve yönetilen “Türkiye’nin Sesi” paneli aracılığı ile CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi) yöntemi kullanılarak görüşülmüştür

“Beyaz Yakalı Çalışanlar Nezdinde Sanayi 4.0 Bilinirliği ve Algısı” araştırmasına saha süresi içerisinde 400 beyaz yakalı çalışan katılmıştır.

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?