Kadınlar ekonomik bağımsızlık istiyor

İş hayatında kadının potansiyelini harekete geçirmek için çalışan BinYaprak’ın,  Xsights işbirliğiyle yaptığı araştırma, kadınlarla erkeklerin ne kadar farklı düşündüklerini ortaya koydu.

Kadınların %71’i ekonomik bağımsızlıkları için çalışmak istediklerini belirtti.

Kadınların birbirlerine ilham, fırsat ve güç vererek iş hayatına katılımını artırma amacıyla kurulan dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak ve sosyal konulardaki araştırmaları yöneten Xsights iş birliğiyle Türkiye genelinde yapılan “Eşitlik Araştırması” birbirinden çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Kadınların istihdama katılımı ve bu konudaki kadın-erkek bakışını analiz etme hedefiyle gerçekleştirilen araştırma, kadınlarla erkekler arasındaki farkı da ortaya koydu.

Araştırmada, CATI (Computer Aided Telephone Interview) yöntemi ile 18 yaş ve üzeri, Türkiye genelini temsilen 750’si kadın, 750’si erkek olmak üzere toplam 1500 katılımcı ile telefon anketi yapıldı. 6-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada, örneklemde temsiliyeti yakalamak için cinsiyet, yaş, bölge, eğitim ve sosyo-ekonomik statü kotası takip edildi.

BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak araştırma sonuçlarını değerlendirirken “Ölçümlenmeyen herhangi bir konuyu iyileştirmek ve katkı sağlamak cehenneme kar yağması kadar zordur. Kadın istihdam sorununa çözüm getirirken aldığımız yolu tüm paydaşlarımızla paylaşmak için Xsights ile yola çıktık. Aldığımız sonuçlar bizim bundan sonraki yolumuza ışık tutacak” dedi.

Xsights Kurucusu Çiğdem Penn ise anketi hazırlarken ve uygulama sırasında temsiliyeti yakalamak adına cinsiyet, yaş, bölge (İBBS2), eğitim ve sosyo-ekonomik statü kotasının takip edildiğini belirtirken, araştırma sonuçlarının kadınların istihdam konusunda yaşadıkları sorunları, isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne serdiğini ifade etti.
ANKETTEN ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI

Kadınların ekonomik bağımsızlığı olmalı mı? Kadınların %71’i ekonomik olarak bağımsız olmaları gerektiğini düşünüyor. Bu düşünceye erkeklerin sadece %56’sı katılıyor, 16% katılmıyor ve 28% kararsız. Kadınların %9’u ekonomik olarak bağımsız olmamalarını düşünürken, %20’si kararsız kalmış.

Kadınların %51’i, çalışmadıkları takdirde ülke ekonomisinin büyümeyeceği söylerken, bu fikre katılan erkeklerin oranı %37’de kalıyor. Bu soruya hayır cevabı veren kadınların oranı %20 iken, erkeklerin oranı %33. Kadın ve erkeklerin yaklaşık %29’u ise bu konuda fikir beyan etmedi.

Çalışmak kimin hakkı? İşsizlik ortamında, “Çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır” diyen erkeklerin oranı %42 iken kadınların yüzde %25’i bu fikri destekledi. Bu konuda karar veremeyenlerin %27-28 seviyelerinde ölçüldü. Bu sonuç, “kadının istihdama katılımı” konusunda kadınların farkındalığının erkeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma hayatını bırakanlar geri dönmek istiyor mu? Halen bir işi olan kadınların %94’ü, erkeklerin ise %95’i çalışma hayatına devam etmek istediklerini belirtirken, daha önce bir işi olan ancak şu an çalışmayan kadınların %57’si, erkeklerin ise %53’ü tekrar çalışmak istediğini belirtiyor. Çalışma hayatına geri dönmek istemeyen erkekler çalışmama nedeni olarak “emekli oldum, çalışmam gerekmiyor ve iş hayatındaki eşitsizlikler” cevaplarını verirken, kadınlar çalışma hayatına dönmek istememe nedenlerini “aileme vakit ayırmam gerekiyor, çocuğum oldu, evlendim ve eşim istemiyor” olarak belirtti. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise çalışmama nedeni olarak “evlendim ve eşim istemiyor” cevaplarının erkekler tarafından hiç söylenmemesi oldu.

Hangi cins daha iyi yönetici? “Erkeklerin kadınlardan daha iyi yönetici olduğu” ifadesine ise araştırmaya katılan erkeklerin %40’ı, kadınların ise %26’sı destek veriyor. Bu konuyu desteklemeyen erkeklerin oranı %32 iken, kadınların oranı %50 oldu. Bu konuda karar veremeyen erkeklerin oranı ise %29 iken kadınların %24’ü kararsız kaldı.

Kadınlar neden çalışıyor? “Çalışmak sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna ekonomik özgürlük cevabını veren kadınların oranı %61 iken, erkeklerin %44’ü bu cevabı verdi. Kadınlar için çalışmak ekonomik özgürlük, aileye katkı ve özgüven demek.

Kadın dostu şirketler ne yapmalı? Hem kadınların hem de erkeklerin %68’i kadın dostu şirketlerin tanıması gereken haklar içerisinde esnek çalışma saatlerini ilk sırada belirtiyor. Kadınların %54’ü çocuk bakımı için yardım gerektiğini düşünürken,  erkeklerin %34’ü bu fikre destek veriyor. Bu da kadınların çocuk bakımında kendilerini erkeklere göre daha sorumlu hissettiğini ortaya koyuyor.

Kadınlar lider olmalı mı? Kadınlara özel liderlik eğitim programları verilmesi gerektiğini düşünen kadınların oranı %33’te kalıyor.

Mentorluk ne kadar biliniyor? Mentorluk uygulamasını daha önce duymuş olduğunu belirten kadınların oranı %10’la sınırlı kalıyor, kadınların sadece %2’si mentorluk desteği alıyor. Tüm katılımcılara sorulduğunda, kadınların %39’u, erkeklerin ise %34’ü mentorluk desteği almak isteyeceğini belirtiyor.

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?