KPMG’nin 3 yıldır gerçekleştirdiği ve bu yıl Türkiye’nin de yer aldığı Küresel CEO Araştırması, teknolojik fırtınada yol alan dünya devi şirketlerin değişen stratejilerini ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçlarına göre CEO’nun yeni yol haritasının başlığı; ‘yık ve büyü’. Türkiye’de her dört CEO’dan üçü yıkıcı teknolojileri tehdit değil fırsat olarak görüyor ve hamleyi rakipten beklemek yerine hem sektörlerini hem şirketlerini yıkıma uğratacak planlar yapıyor.

Otomotiv, bankacılık, altyapı, sigorta, yatırım yönetimi, sağlık, üretim, perakende, teknoloji, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere 11 kilit sektörde çalışan dünyada 1.261, Türkiye’de 25 CEO ile yapılan araştırmanın sonuçlarını KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan değerlendirdi. Alsan, geçen yılki CEO Araştırması’nı hatırlatarak “O araştırma bize gelecek üç yılın geçmiş 50 yıldan daha önemli olacağını söylüyordu. Dönüşüm için ‘ya şimdi ya hiç’ diyordu. Bu yıl jeopolitik belirsizliklerin de rol aldığı ortamda CEO’ların bu durumu nasıl yönettiğini, işletmelerini büyütmek için hangi yollara başvurduğunu anlamak için yola çıktık,” dedi.

Alsan, araştırmadan çıkan CEO’nun yeni stratejisini şöyle anlattı:

“En dikkat çekici bulgu, CEO’ların yıkıcı teknolojilere yaklaşımı oldu. Hem küresel CEO’lar hem de Türkiye’deki CEO’ların yıkımı işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüklerini ve birinin gelip onları yıkıma uğratmasını beklemediklerini, bilakis kendilerinin aktif olarak hem sektörlerini hem de kendi işletmelerini yıkıma uğratmayı hedeflediklerini gördük. Özellikle Türk CEO’lar önümüzdeki 3 yıllık dönemde kendi sektörlerinde bir yıkım gerçekleşmesini bekliyor ve bu yıkımı gerçekleştirecek taraf olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar.”

Teknoloji, istihdamı artıracak

Murat Alsan, araştırmadan çıkan bir başka önemli sonucun CEO’ların yatırım ajandasıyla ilgili olduğunu söyledi. Küresel CEO’ların ağırlıklı olarak bilişsel teknolojilere, bilişsel otomasyona ve veri analitiği araçlarına yatırım yaptığını vurgulayan Alsan, Türkiye’deki CEO’ların yatırımlarını robotik süreç otomasyonu, veri analitiği araçları ve Blockchain’de yoğunlaştırdığını kaydetti. Alsan, “Dikkatimizi çeken bir bulgu, dünya genelinde CEO’lar bilişsel teknolojilerin gelişmesinin ve benimsenmesinin çalışan sayılarını düşürmeyeceğini, aksine daha da artıracağını söylüyor. Çünkü teknolojik gelişme, bu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak uzman yeteneklere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yetenek istihdamı, hem dünyada hem Türkiye’de CEO’ların yatırım yaptığı ilk 3 alandan biri olarak karşımıza çıkıyor,” diye konuştu.

KPMG 2017 Küresel CEO Araştırması’ndan çıkan başlıklar şöyle:

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde;

 • Türkiye’de CEO’ların yüzde 68’i ülkelerinin büyümesine güven duyuyor. Küresel araştırmada bu oran yüzde 77.
 • Türkiye’de küresel ekonominin büyümesine duyulan güven yüzde 48. Dünyada ise CEO’lar daha iyimser; yüzde 65’i güven duyduğunu ifade ediyor.
 • Küresel CEO’larla uyumlu olarak Türkiye’de de CEO’lar kendi sektörleri ve şirketlerinin büyümesine, ekonomisinin büyümesinden daha fazla güven duyuyorlar. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 84’ü, dünyada ise yüzde 69’u sektörlerine güveniyor.

Türkiye yıkmaya daha hazır

 • Küresel araştırmada her 100 CEO’nun 65’i yıkıcı teknolojileri, işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Yüzde 74’ü ise kendi sektörlerini yıkıma uğratmayı hedefliyor. Türkiye’de manzara daha iddialı. Yıkıcı teknolojiyi fırsat olarak gören CEO oranı yüzde 76, kendi sektörlerini teknolojik yıkıma uğratmayı hedefleyenlerin oranı ise yüzde 84.
 • CEO’ların yüzde 76’sı gelecek 3 yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım bekliyor. Yıkıcı teknolojileri hayata geçirmek Türk CEO’ların stratejik önceliklerinin başında geliyor.

CEO’nun yatırım ajandasında ilk beş

 • Türkiye’de CEO’nun gelecek 3 yılda ilk beş yatırım önceliği; inovasyon (%96), siber güvenlik (%92), istihdam (%84), fiziksel altyapı (%80) ve yeni gelişen teknolojiler (%76).
 • Küresel CEO’ların sıralaması ise farklı; istihdam (%75), dijital altyapı (%68), siber güvenlik (%66), fiziksel altyapı (%63), işgücü eğitimi (%63) ve regülasyonlara uyum (%60).
 • Türk CEO’lar şirketlerinin son bir yılda öncelikli olarak hem yeni ürün/hizmet geliştirmek hem de iş yapış şekillerini değiştirmek anlamında inovasyona (%92) ve siber güvenliğe (%88) yatırıma odaklandığını belirtiyor.

CEO’nun yeni pazar hedefi İngiltere

 • Türkiye’de şirketlerin büyüme planları arasında mutlaka yeni pazarlara açılmak yer alıyor. Yeni pazarlar yeni alanlar demek. CEO’ların önümüzdeki 3 yılda açılmayı düşündüğü öncelikli pazarlar Birleşik Krallık (%36), Ortadoğu (%36), Almanya (%32) ve Avustralya (%32). Global sonuçlarda ilk sırada yer alan ABD ise Türklerin büyüme planında yer almıyor.

İtibar yönetimi ilk üç öncelikten biri oldu

 • 2008-2009 küresel krizinin ardından, kamuoyunun büyük işletmelere bakışı giderek eleştirel hale geldi. Dünya genelinde ve Türkiye’de de CEO’lar bu konuda kısa vadede ilerleme beklemiyor. Küresel CEO’ların yüzde 65’i, Türk CEO’ların ise yüzde 64’ü kamuoyunun işletmelere güven seviyesinin ya aynı kalacağını ya da azalacağını düşünüyor.
 • Bu durum, CEO’ların başarı için sadece finansal boyuta değil aynı zamanda marka ve itibara da giderek artan derecede önem vermesine neden oluyor. Türkiye’de yüzde 80, küreselde ise yüzde 74 oranında CEO’nun, sürdürülebilir uzun vadeli gelecek için güven, değerler ve kültüre daha fazla önem verdiklerini söylemesi, bunun yansıması.
 • Türkiye’de CEO’ların yüzde 80’i dış paydaşlar ve müşteriler nezdinde güven inşa etmenin, şirketlerinin ilk 3 önceliğinden biri olduğunu belirtiyor. Küresel CEO’ların da yüzde 61’i bu konuya ilk 3 öncelik arasında yer veriyor.

Robotlara rağmen çalışan sayısı artacak

 • Dünyada robotik teknolojilere ciddi yatırımlar yapan CEO’lar buna rağmen üç yıl içinde şirketlerinde çalışan sayısını artırmayı planlıyor. Yüzde 64’ü yüzde 5’in altında, yüzde 32’si yüzde 6-10 arasında, yüzde 4’ü de yüzde 11-25 arasında artış öngörüyor.
 • Çünkü CEO’lar gelecek 3 yılda bilişsel teknolojilerin; üst yönetim, orta yönetim, üretim/hizmet katı, Ar-Ge, müşteri hizmetleri, İnsan Kaynakları (İK), finans, Bilgi Teknolojileri (BT), pazarlama ve iletişim ve satış bölümlerinin hepsinde çalışan sayılarını artıracağını düşünüyor. Türkiye’de CEO’lar en fazla artışın satış bölümünde (%92) yaşanmasını beklerken, küresel CEO’lar BT bölümünde (%69) yaşanacağını öngörüyor.

CEO’nun evrimi

 • Günümüz CEO’su, daha önce yönetim kurulunun ajandasında olmayan çok çeşitli konuları kavramak zorunda. Jeopolitikten siber tehditlere, yeni gelişen teknolojilerden itibar riskine, değişen dinamikleri anlaması ve bunların kendi işletmesine ve faaliyet gösterdikleri pazara etkisini yorumlaması gerekiyor. Değişen dinamiklerle birlikte CEO’nun da değişime hazırlıklı olması giderek önem kazanıyor.
 • CEO’lar dünyadaki ve ülkelerindeki gelişmeleri iyi okuyabilmek, genişleyen faaliyet alanlarını daha iyi yönetebilmek, yıkıcı yeniliklerin sonuçlarını ve beraberinde getirecekleri fırsatları öngörebilmek için kendilerini devamlı geliştirmeye ve yeni beceriler edinmeye çalışıyorlar.
 • Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 37’si bugün, kariyerlerinde daha önce karşılaşmadıkları, kritik önem taşıyan konularda liderlik etme sorumluluklarından dolayı endişe duyuyor. Bu oranın Türkiye’de yüzde 72’ye çıkması, CEO rolündeki evrimin Türkiye’de daha etkili yaşandığına işaret ediyor. CEO’lar için artık teknik bilgi ve becerileri kadar duygusal zekâ da önem taşıyor.
 • CEO’ların yüzde 68’i son 1 yıl içinde kendi rolünü yenilemek hatta baştan yazmak amacıyla yeni bir vasıf kazanmak, yeni bir yetenek edinmek için eğitim aldığını söylüyor.

Ya kadın CEO’nun geleceği?

 • Ancak CEO’nun profili ve nitelikleri ne kadar değişse de bazı şeyler o kadar kolay değişmiyor; kadınların yönetimde en tepeye çıkmasındaki zorluk devam ediyor. CEO’ların sadece yüzde 9’u kendilerinden sonra CEO olacak kişinin bir kadın olacağına inanıyor. Türkiye’de bu oranın yüzde 24 olması ise umut verici bir işaret olarak görülüyor.

Kaynak: marketingturkiye.com.tr

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?