Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Arttırılması Hibe Programı kapsamında hazırlanan TRH2.1-IAREFG-P03/280 no.lu “Kızlar İçin Meslek Lisesi, Anne – Babalar İçin Kariyer Meselesi” projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı ile Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 17.09.2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile başlamış; 1 Kasım 2015 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında yürütülmüş ve toplam 12 ay sürmüştür.

Bu rapor, projenin, profesyonel ve bağımsız bir izleme – değerlendirme ekibi olan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı tarafından 1 Kasım 2015 ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında yürütülen izleme – değerlendirme çalışmalarını içermektedir. Rapor kapsamında gerek projenin hedeflerini gerçekleştirme durumu gerek ise paydaşları üzerinde yarattığı değişim incelenmiştir.

Projenin genel hedefi, Hatay ilinin mesleki eğitimin kalitesini artırarak eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirmek, bu sayede özellikle kız çocuklarının meslek liselerine gitme ve okula devam oranlarını arttırmaktır.

Ev ziyaretleri kapsamında hedeflenenden (2.500) %3 fazla olmak üzere toplam 2.578 hane ziyaret edilmiş ve tüm aileler ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda uzman bir ekip yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ziyaretler sırasında, okula gitmeyen kız çocuklarının lise eğitimlerine devam etmeme nedenleri ve aile profilleri, ailelerin ise lise eğitimine bakış açıları öğrenilmiştir. Ayrıca, lise ve mesleki eğitimin önemi anlatılarak kızların okula devam etmesi için ikna çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda bakıldığında gerçekleştirilen bu aktivitenin Hatay ili için lise çağındaki kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmeme nedenleri konusunda önemli ve kapsamlı bir durum tespiti niteliğinde olduğu söylenebilir.

Hatay ilindeki kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması ve kız çocuklarının mesleki eğitime yönlendirilmeleri amacıyla eğitim kurumu temsilcilerine ve bölgedeki kanaat önderlerine (muhtar, din görevlileri, vb.) yönelik bilgilendirme yapılması ve bu kişilerin farkındalıklarının artırılması için Hatay ilinde toplam 41 eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 660 okul yöneticisi ve öğretmeni, 72 mahalle muhtarı ve 222 din görevlisi katılmıştır. Rehberlik Hizmetleri Eğitimleri’nde uygulanan değerlendirme anketlerinin sonuçları, bölgedeki eğitim kurumu temsilcisi ve kanaat önderlerinin gözünden Hatay ili için lise çağındaki kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmeme nedenleri üzerine bir durum tespiti niteliğindedir.

Bölgedeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan kız öğrencilere yönelik okul seminerleri, projenin etki alanını artırmak için, proje başlangıcından 5 ay sonra hayata geçirilmiştir. Aktivite ile, Hatay ilinde meslek liselerine kayıtlı olan ve okula hali hazırda devam eden kız öğrencilerine proje hakkında bilgi verilmiş; öğrencilerin okula devam etmeleri konusunda farkındalıkları artırılmış ve okula devam etmenin ve meslek lisesi mezunu olmanın önemi, meslek liselerinde alan seçimi ve meslek lisesi mezunu olduktan sonraki kariyer seçenekleri gibi konularda bilgi aktarılmıştır.

Proje kapsamındaki diğer aktiviteler de (projenin açılış – kapanış toplantıları, internet sitesi, kurs müfredat kitapçığı ve kariyer rehberi kitapçığı) başarıyla gerçekleşmiştir.

Projenin en uzun soluklu ve dolayısıyla sosyal etkisinin gözlemlenebildiği aktivitesi olan “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kursu” sonuçları ise raporda “Projenin Sosyal Etkisi” bölümünde ele alınmıştır. Projenin sosyal etkisi, bu aktivitenin ana paydaşları olan kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri üzerinden değerlendirilmiştir.

11 Nisan 2016 – 29 Temmuz 2016 tarihleri arasında Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde gerçekleştirilen kursa, Hatay ilinin Antakya ilçesinden toplam 30 kız öğrenci kayıt yaptırmıştır. Kurs öncesi ve sonrasında yapılan anket sonuçları: Kurs sayesinde, kursiyerlerin mesleki becerilerinin geliştiğini; benlik saygılarının (özsaygılarının) arttığını; aile ilişkilerinde iyileşme olduğunu; mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile ilgili algılarının olumlu yönde değiştiğini; ve geleceğe yönelik hedeflerinde artış olduğunu göstermiştir. Ancak kurs, kursiyerlerin sosyal ilişkilerinde belirgin bir şekilde etkin olmamıştır.

Kursiyer 30 kız öğrencinin ailesi, projenin sosyal etkisinin belirgin olarak gözlemlendiği paydaş gruplarından diğerini oluşturmuştur. Kurs sayesinde; kursiyer ailelerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili algıları olumlu yönde değişmiş; ve ailelerde kız çocuklarının da meslek sahibi olabileceği konusunda algı oluşmuştur.

Genel olarak bakıldığında, “Kızlar İçin Meslek Lisesi, Anne – Babalar İçin Kariyer Meselesi” projesinin proje başında hedeflediği aktiviteler gerçekleşmiş; hatta bazı aktivitelerin performansları hedeflenenden daha ileriye gitmiştir. Projenin aktiviteleri hedef kitle üzerinde olumlu sonuçlar doğurmuştur. Özellikle de, “Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kursu” aktivitesi kursiyerler ve kursiyer aileleri üzerinde hedeflenen olumlu sosyal etkiyi yaratmıştır.

Rapor

0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

®  2024 Araştırıyorum 

Düşünceler

Paylaşmak istedikleriniz mi var?

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?